Racing Car Thailand ?

Racing Car Thailand เว็บรายการนำเสนอรายการแข่งรถ

ติดต่อโฆษณา
  • ที่อยู่ : 26/66 ถนอมมิตรพาร์ค ซ.วัชรพล ถ.รามอินทรา,
    บางเขน, ท่าแร้ง กรุงเทพ 10230
  • มือถือ : 098 659 8795
  • Email: support@RacingCarThailand.com

ขั้นตอนการทำใบขับขี่ รถแข่ง จาก ร.ย.ส.ท.

ร.ย.ส.ท. ราชยานยนต์สมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ 

ขั้นตอนการทำใบขับขี่ รถแข่ง

โดยผู้เข้าอบรมที่มีความประสงค์จะทำใบอนุญาตขับแข่ง
เมื่ออบรมเรียบร้อยแล้วจะต้องเตรียมเอกสารดังต่อไปนี้
1. ใบสมัคร
2. ใบตรวจร่างกาย
3. สำเนาบัตรประชาชน
4. สำเนาใบขับขี่
5. สำเนาทะเบียนบ้าน
6. รูปถ่ายขนาด 1 หรือ 2 นิ้ว
7. ค่าธรรมเนียมเข้าอบรม 1,000 บาท
8. ค่าธรรมเนียมทำใบอนุญาตขับแข่ง 1,000 บาท

ใบขออนุญาติ ขับขี่ รถแข่ง

ใบตรวจร่างกาย


รายการแข่งรถ 0

เรานำเสนอ รายการรถแข่ง Racing Car Thailand